Tag Archives: วันแรงงานแห่งชาติ ภาษาอังกฤษ

วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม – Google Doodles วันนี้ให้ควาามสำคัญกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวไทย โดยเปลี่ยนเปนโลโก้ ผู้ชายลักษณะเหมือนช่างกำลังยกโลโก้ Google และมีกล่องเครื่องมือวางอยู่ข้างๆ ซึ่งจะสื่อถึงการใช้แรงงานนั่นเอง เรามารู้จักกับประวัติวันแรงงานแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ National Labor Day หรือ May day) กันนะครับ… ในหลายประเทศกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม หรือ “May Day” เป็นวันแรงงาน ชาวยุโรปโบราณถือว่า วันเมย์เดย์…

ส่งต่อเรื่องนี้ อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ :